داستان استایل — صف‌صفو

داستان استایل — صف‌صفو

مدتی بود که صفورا ثقة‌الاسلامی رو به‌عنوان یک طراح تحسین می‌کردم. به‌عنوان کسی که با ذوق‌وشوق برای یک ترکیب جالب‌توجه و بااصالت خرید می‌کنه، جواهراتش راست کار منه.

یلدا با تهران تایمز

یلدا با تهران تایمز

و این هم از اولین ادیتوریال و همكارى من با تهران تایمز براى شب یلدا. ای حافظ شیرازی، تو کاشف هر رازی، ما طالب یک فالیم، بر ما بنما رازی! در این شب…