صحبتی با رکسان زند

صحبتی با رکسان زند

رکسان زند که شصت و اندی سال داره، شخصیت برجسته‌ای تو عرصهٔ هنرهای معاصر بوده و هست. از اونجایی که من عاشق هنر نو و معاصر ایرانی‌ام، دوست داشتم با این خانم بیشتر…

یلدا با تهران تایمز

یلدا با تهران تایمز

و این هم از اولین ادیتوریال و همكارى من با تهران تایمز براى شب یلدا. ای حافظ شیرازی، تو کاشف هر رازی، ما طالب یک فالیم، بر ما بنما رازی! در این شب…